›› Home ›› Nieuws

Nieuws

Algemene Vergadering - alleen op uitnodiging

8 december 2022 - ONLINE - 20H30


Preventie maandagen

21 november 2022 - ONLINE 20H30. Speaker NL, FR.  F.Delvaux : Femmes et Basket-Ball S.Verecken : Young Elite et Volley-Ball F.Dandois : Cheville et prévention 2nd  


LOKK - Preventie, Jonge Elites en Volleybal

13 oktober 2022 - A. Jaspers    (KUL - departement Revalidatiewetenschappen)         Sportwetenschapper verbonden aan Peddelsport Vlaanderen (kayak) & Koninklijke Belgische Voetbalbond (RBFA), Red Devils en Red Flames. S. Vereecken     (UZL) / (KUL - departement Revalidatiewetenschappen)     Kinesitherapeut verbonden aan Sportmedisch Adviescentrum (SMAC) & Volley Vlaanderen, topsportschool Volleybal (1ste graad Leuven). Binnen deze peer review zullen Arne en Styn het vanuit hun respectievelijke rol als sportwetenschapper en -kinesitherapeut hebben over de begeleiding van talentvolle jongeren binnen de volleybalschool. Met name het nut en inhoud van musculoskeletale screening gebaseerd op de inventarisatie van potentiële risicofactor met betrekking tot preventie enerzijds, maar ook in relatie tot het verbeteren van prestatie zelf, komen aan bod. Daarnaast wordt ook dieper ingegaan op het belang van load management en hoe dit kan worden geoptimaliseerd/geïnventariseerd ter versterking van de uitgerolde preventie- en selectiestrategie. Zwaktes en sterktes, opportuniteiten en valkuilen worden concreet besproken.  De combinatie van preventie en load management wordt zowel toegelicht rond fysieke- en mentale parameters. 


BFSP erkend als partner van IFSPT

BFSP erkend als partner van IFSPT
28 april 2019 - Belgian Federation of Sports Physiotherapy is erkend als partner van IFSPT! We danken de raad van bestuur voor deze erkenning van het geleverde werk ten dienste van de sportkinesitherapeuten. Vanaf heden is elk lid van BFSP ook internationaal erkend als sportkinesitherapeut. Proficiat!


<<  1     >>