Welkom ››

De Belgian Federation of Sports Physiotherapy is de internationale vertegenwoordiger voor de Belgische sportkinesitherapie, officieel erkend binnen WCPT - IFSPT. We zijn dan ook verheugd jullie te melden dat sinds 2019 AXXON een officiële samenwerking ons is aangegaan en BFSP erkent als beroepsgroep voor de Belgische sportkinesitherapeuten. Deze samenwerking vindt plaats binnen de ABCIG Sportkinesitherapie. Op deze manier kunnen we op nationaal niveau de aanwezige expertise bundelen en deze ook tot bij jullie, de sportkinesitherapeuten op het veld brengen.

Sportkinesitherapie is een internationaal erkende specialisatie binnen de kinesitherapie die door zijn academische opleiding over bijzondere competenties beschikt. De sportkinesitherapeut(e) staat voor:

  • De promotie van een gezonde levensstijl en is werkzaam binnen de gezondheidspromotie en preventie op basis van sport- en lichaamsbeweging.
  • Een klinische expert aangaande diagnostiek en revalidatie bij sportblessures, preventie van blessures, orthopedische en sportspecifieke revalidatie en prestatiegerichte training.
  • Daarbovenop zet de sportkinesitherapeut(e) zich in voor een eerlijke en faire sportbeoefening, waarbij een fair play en de strijd tegen alle vormen van doping deel uitmaken van het werkveld.

We nodigen elke kinesitherapeut uit die onze passie deelt voor de sportkinesitherapie om lid te worden van BFSP om zo onze toekomst samen vorm te geven.

Prof. Dr. Erik Witvrouw – voorzitter BFSP
In naam van de voltallige raad van bestuur BFSP

Nieuws ››

Algemene Vergadering - alleen op uitnodiging

ONLINE - 20H30

Preventie maandagen

ONLINE 20H30. Speaker NL, FR.  F.Delvaux : Femmes et Basket-Ball S.Verecken : Young Elite et Volley-Ball F.Dandois : Cheville et prévention 2nd  

LOKK - Preventie, Jonge Elites en Volleybal

A. Jaspers    (KUL - departement Revalidatiewetenschappen)         Sportwetenschapper verbonden aan Peddelsport Vlaanderen (kayak) & Koninklijke Belgische Voetbalbond (RBFA), Red Devils en Red Flames. S. Vereecken     (UZL) / (KUL - departement Revalidatiewetenschappen)     Kinesitherapeut verbonden aan Sportmedisch Adviescentrum (SMAC) & Volley Vlaanderen, topsportschool Volleybal (1ste graad Leuven). Binnen deze peer review zullen Arne en Styn het vanuit hun respectievelijke rol als sportwetenschapper en -kinesitherapeut hebben over de begeleiding van talentvolle jongeren binnen de volleybalschool. Met name het nut en inhoud van musculoskeletale screening gebaseerd op de inventarisatie van potentiële risicofactor met betrekking tot preventie enerzijds, maar ook in relatie tot het verbeteren van prestatie zelf, komen aan bod. Daarnaast wordt ook dieper ingegaan op het belang van load management en hoe dit kan worden geoptimaliseerd/geïnventariseerd ter versterking van de uitgerolde preventie- en selectiestrategie. Zwaktes en sterktes, opportuniteiten en valkuilen worden concreet besproken.  De combinatie van preventie en load management wordt zowel toegelicht rond fysieke- en mentale parameters. 

BFSP erkend als partner van IFSPT

Belgian Federation of Sports Physiotherapy is erkend als partner van IFSPT! We danken de raad van bestuur voor deze erkenning van het geleverde werk ten dienste van de sportkinesitherapeuten. Vanaf heden is elk lid van BFSP ook internationaal erkend als sportkinesitherapeut. Proficiat!

››   Meer nieuws