›› Home ›› Disclaimer

Disclaimer

De Belgian Federation of Sports Physiotherapy vzw besteedt veel zorg aan de inhoud van haar website. Hoewel al het mogelijke gedaan is om de correctheid van de gegevens te waarborgen, kunnen noch de Belgian Federation of Sports Physiotherapy vzw, noch de auteurs aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen bij het gebruik van de gegevens.

De Belgian Federation of Sports Physiotherapy vzw is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites die met deze website gelinkt zijn. De Belgian Federation of Sports Physiotherapy vzw kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor fouten in webadressen of domeinnamen op deze website.

De persoonsgegevens die u via deze site verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Belgian Federation of Sports Physiotherapy vzw, L. Van Hoeymissenstraat 39, 1840 Londerzeel.

Deze gegevens worden door de Belgian Federation of Sports Physiotherapy vzw ingezameld en verwerkt met het oog op het voeren van informatie- en promotiecampagnes i.v.m. haar activiteiten. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen per e-mail op info@bfsp.be of per brief.

U beschikt steeds over een inzage- en correctierecht in verband met uw persoonlijke gegevens.