Internationale criteria Sportkinesitherapie

Algemene criteria

  • Een initiële opleiding tot kinesitherapeut hebben gevolgd, minstens van masterniveau.
  • Permanent zijn kennis en competenties ontwikkelen en bijwerken binnen de vijf pijlers van de sportkinesitherapie.


Specifieke criteria

  • Met succes een specifieke opleiding hebben gevolgd in de Sportkinestiherapie die voldoet aan de in eisen volgens het SPA-project (2005) of een geheel van specifieke opleidingen in de sportkinesitherapie die elk afzonderlijk beantwoorden aan de eisen volgens het SPA-project (2005). Deze opleiding  Sportkinesitherapie dient minimaal 45 ECTS te omvatten.
  • Gedurende de 3 voorgaande jaren hebben deelgenomen aan 1 internationaal congres en 2 specifieke nationale congressen over Sportkinesitherapie.
  • Elke kinesitherapeut die zich wenst aan te sluiten bij de ABCIG in de sportkinesitherapie moet minimaal 75% van zijn activiteiten besteden binnen het domein van de sportkinesitherapie.


De vijf pijlers zijn de kerncompetenties van de sportkinesitherapeut zoals beschreven door het SPA-project (2005) en overgenomen door IFSPT, namelijk:
(1) Gezondheidspromotie op basis van sport- en lichaamsbeweging, (2) sportletselpreventie, (3) (acute) klinische zorg bij sportblessures (Care en Cure), (4) Sportspecifieke revalidatie en (5) prestatiegerichte training, inclusief de promotie van ethische waarden en waarden die verband houden met sportieve fair play en met de strijd tegen alle vormen van doping.

Voor gediplomeerde kinesitherapeuten die geen minimaal vereiste mastersopleiding hebben gevolgd, maar wel over een significante klinische ervaring beschikken en een dossier kunnen voorleggen dat de kwaliteit van die ervaring staaft, kan BFSP het dossier analyseren en een al dan niet gunstig oordeel vellen voor de erkenning van dit alternatief voor het algemene criterium 1. Deze alternatieve maatregel geldt tijdens de periode voorafgaand aan de erkenning van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de sportkinesitherapie.

Voor gediplomeerde kinesitherapeuten die geen specifieke opleiding op masterniveau hebben gevolgd in de Sportkinesitherapie, bestaan opleidingsmogelijkheden aan de universiteiten. Als alternatief kan men een membership portfolio BFSP samenstellen met een geheel van opleidingen op masterniveau, met een equivalent van 45 ECTS. BFSP beoordeelt elk dossier individueel. Deze alternatieve maatregel geldt tijdens de periode voorafgaand aan de erkenning van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de sportkinesitherapie.


Terug naar pagina 'Erkenning als sportkinesitherapeut aanvragen'